VOLVER A CONCHIP

Inscripción a: I TRAVESSA DEL MIL·LENARI A LA PLATJA DE SANT ADRIÀ

      

L'organització adverteix que existeixen els riscos inherents que la natació en aigüesobertes comporta, per la qual cosa ha de ser practicada per persones amb unademostrada preparació i un correcte estat de salut, recomanant abstenir-se a tots aquellsnedadors que no estiguin en condicions òptimes per a la seva realització.L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys que laparticipació en la travessa pogués comportar als participants o a terceres persones,assumint aquests amb la seva inscripció la plena responsabilitat dels mateixos.

DRETS D’IMATGE.Tots els participants autoritzen l’organització de la Ia Travessa del Mil·lenari a que laseva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat amb la possibilitatde ser publicades en pàgines web o revistes i diaris tal com quedar reconegut a l'article18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982.                           Las inscripciones para esta prueba estan cerradas