VOLVER A CONCHIP

Inscripción a: I TRAVESSA DEL MIL·LENARI A LA PLATJA DE SANT ADRIÀ No federados

      

L'organització adverteix que existeixen els riscos inherents que la natació en aigüesobertes comporta, per la qual cosa ha de ser practicada per persones amb unademostrada preparació i un correcte estat de salut, recomanant abstenir-se a tots aquellsnedadors que no estiguin en condicions òptimes per a la seva realització.L'organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys que laparticipació en la travessa pogués comportar als participants o a terceres persones,assumint aquests amb la seva inscripció la plena responsabilitat dels mateixos.

DRETS D’IMATGE.Tots els participants autoritzen l’organització de la Ia Travessa del Mil·lenari a que laseva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a l’activitat amb la possibilitatde ser publicades en pàgines web o revistes i diaris tal com quedar reconegut a l'article18.1 de la Constitució i regulat per la llei 5/1982.                           Las inscripciones para esta prueba estan cerradas